پرسش‌های متداول


شاخه کنکور ارشد عمران شریف را چه کسی اداره می‌کند؟

مهندس محمدهادی فتوره‌چی، دانشجوی گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

کلید واژه ها: کنکور ارشد عمران شریف فتوره چی

پیش‌زمینه آکادمیک موسس آکادمی شریف چیست؟

 • رتبه 245 کنکور کارشناسی ریاضی-فیزیک سال 1391
 • فارغ‌التحصیل از دوره کارشناسی؛ رشته مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه 29 کنکور ارشد مهندسی عمران
 • دانشجوی گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

کلید واژه ها: کنکور ارشد فتوره چی رزومه

شاخه تافل شریف را چه کسی اداره می‌کند؟

1) مهندس محمدهادی فتوره‌چی، دانشجوی گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

2) مهندس مسجودی، دانشجوی گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

کلید واژه ها: تافل TOEFL فتوره چی آموزش زبان

افتخارات آکادمیک مربیان شاخه تافل آکادمی شریف چیست؟

1) مهندس محمدهادی فتوره‌چی، دانشجوی گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

 • نمره 120/103 در آزمون تافل، سال 1397
 • ریدینگ: 30/30
 • لیسنینگ: 30/26
 • اسپیکینگ: 30/24
 • رایتینگ: 30/23

2) مهندس مسجودی، دانشجوی گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

 • نمره 120/118 در آزمون تافل، سال 1397 و سال 1395
 • ریدینگ: 30/30
 • لیسنینگ: 30/30
 • اسپیکینگ: 28/29
 • رایتینگ: 30/29

کلید واژه ها: تافل TOEFL زبان شری فتوره چی

شاخه GRE شریف را چه کسی اداره می‌کند؟

1) مهندس محمدهادی فتوره‌چی، دانشجوی گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

2) مهندس مسجودی، دانشجوی گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

کلید واژه ها: GRE جی آر ای آموزش زبان شریف فتوره چی

افتخارات آکادمیک مربیان شاخه GRE آکادمی شریف چیست؟

1) مهندس محمدهادی فتوره‌چی، دانشجوی گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

 • نمره 340/317 در آزمون GRE، سال 1397
 • وربال: 170/150
 • کوانت: 170/167
 • رایتینگ: 6/4

2) مهندس مسجودی، دانشجوی گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

 • نمره 340/327 در آزمون GRE، سال 1397
 • وربال: 170/159
 • کوانت: 170/168
 • رایتینگ: 6/4.5

کلید واژه ها: GRE جی آر ای آموزش زبان شریف فتوره چی مسجودی

شاخه ترجمه شریف را چه کسی اداره می‌کند؟

تیم شریف شامل:

1) مهندس محمدهادی فتوره‌چی، دانشجوی گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

2) مهندس مسجودی، دانشجوی گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

3) دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف

کلید واژه ها: ترجمه Translation شریف فتوره چی مسجودی

رزومه کاری مترجمان شریف چیست؟

1) مهندس محمدهادی فتوره‌چی، دانشجوی گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

 • 5 سال سابقه ترجمه در سایت Estekhdamemotarjem.ir
 • 1 سال سابقه ترجمه مقالات و اخبار علمی سایت نانو تکنولوژی جهانی
 • 1 سال سابقه ترجمه در سایت Transis
 • انجام ترجمه مقالات و متون علمی و فنی در زمینه‌های معماری، مهندسی عمران، سازه، محیط زیست، منابع آب، مدیریت منابع آب، راه‌سازی، حمل‌و‌نقل، روسازی و سایر زمینه‌ها
 • انجام حدود 150 پروژه ترجمه

2) مهندس مسجودی، دانشجوی گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

 • 1.5 سال سابقه ترجمه مقالات و اخبار علمی سایت نانو تکنولوژی جهانی
 • انجام ترجمه مقالات و متون علمی و فنی در زمینه‌ها تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، روش‌های نوین در تصفیه، مهندسی محیط زیست، مدیریت منابع آب و طراحی تصفیه‌خانه و سایر زمینه‌ها
 • انجام حدود 100 پروژه ترجمه

کلید واژه ها: ترجمه شریف مسجودی فتوره چی Translation مقاله ارائه کلاسی جمع بندی مقالات

شاخه اپلای شریف را چه کسی اداره می‌کند؟

1) مهندس محمدهادی فتوره‌چی، دانشجوی گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

2) مهندس مسجودی، دانشجوی گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

کلید واژه ها: اپلای Apply تحصیل در خارج پذیرش تحصیلی فتوره چی مسجودی